Estetická a pevná fixná náhrada jedného chýbajúceho zuba bez potreby obrúsenia susedných zubov

V bežnej praxi zubný lekár v situácii, keď pacientovi chýba jeden zub navrhne jedno z dvoch riešení: Zubný implantát alebo keramický, prípadne kovokeramický mostík. Hoci sú obe riešenia zaužívané, majú svoje nevýhody. Od implantátu pacienta zvykne odrádzať v prvom rade cena, potreba stomatochirurgického zákroku a doba, ktorú bude musieť čakať, kým bude mať v ústach prítomný zub. Nevýhodou mostíka je zase nutnosť obrúsiť susedné, častokrát intaktné zuby.

Všetky tieto nevýhody eliminuje využitie náhrady chýbajúceho zuba tzv. mostom na sklenených vláknach, ktorý Vám najnovšie vieme zhotoviť u nás v ambulancii. Princípom tohto ošetrenia je ukotvenie zväzku veľmi silných sklenených vlákien na dva zuby susediace s medzerou, pričom zásah na týchto zuboch je minimálny. Na takto pripevnený most sa následne vymodeluje zub z fotokompozitného materiálu, ktorý ho esteticky a funkčne plne nahrádza.

Výhody:

  • minimálny zásah do susedných zubov,
  • rýchle riešenie – možnosť zhotoviť v jednom sedení,
  • cenová dostupnosť – v porovnaní s 3-členným mostíkom je cena nižšia o polovicu, s implantátom minimálne o 70%,
  • vysoká estetika a funkčnosť,
  • ak to bude potrebné, v neskoršom období je stále možnosť voľby inej terapie (najčastejšie implantát).

Týmto typom mostu sa dajú nahradiť rezáky, očné zuby i črenové zuby. Je ideálnym riešením pre ľudí, ktorí náhle (napr.po úraze) prišli o zub a nemôžu si dovoliť čakať na zložitejšie protetické riešenie. Podmienkou je, aby susediace zuby, na ktoré bude kotvené vlákna boli živé a sanované. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.