Nie sme v zmluvnom vzťahu so žiadnou zdravotnou poisťovňou.

Výkon 

Cena 

Komplexné vstupné vyšetrenie (bez snímok) – dieťa – jednoduché
kompletná anamnéza zdravotného stavu
intraorálne vyšetrenie (zuby, sliznice, jazyk, podnebie, uzdičky, čeľustno-ortopedické vzťahy)
extraorálne vyšetrenie (lymfatické uzliny, temporomandibulárny kĺb, funkcia tvárového nervu, výstupy trojklanného nervu, štítna žľaza)
základná inštruktáž prevencie zubného kazu (hygiena, výživa, floridácia)
stanovenie terapeutického plánu
45 €
Komplexné vstupné vyšetrenie (bez snímkov) – dieťa – náročné / dospelý
65 €
Záhryzové snímky – 1 strana – jednoduché
18 €
Záhryzové snímky – 1 strana – náročné (pracovník musí byť prítomný v ambulancii) 25 €
Intraorálny snímok – jednoduchý
15€
Intraorálny snímok – náročný (pracovník musí byť prítomný v ambulancii) 20 €
Panoramatický snímok (OPG) 40 €
Preventívna prehliadka 30 €

DENTÁLNA HYGIENA

 
Odstránenie zubného kameňa: 1 sextant 10 €
Profylaktická hygiena – dieťa do 7r (mliečny chrup) – jednoduchá 50 €
Profylaktická hygiena -dieťa do 7r (mliečny chrup) – náročná 60 €
Profylaktická hygiena – dieťa 8-12r (zmiešaný chrup) – jednoduchá 60 €
Profylaktická hygiena – dieťa 8-12r (zmiešaný chrup) – náročná 70 €
Profylaktická hygiena – nad 13r (trvalý chrup) – jednoduchá 70 €
Profylaktická hygiena – nad 13r (trvalý chrup) – náročná 80 €
Lokálna fluoridácia – 1 zub 3 €
Lokálna fluoridácia/remineralizácia – celý chrup
20 €
Inštruktáž čistenia zubov
12 €
Aplikácia dentálneho šperku 40 €
Polishing – 1 zuboradie
10 €

KONZERVAČNÉ OŠETRENIE (so zväčšením s použitím STOMATOLOGICKÝCH LÚP)

 
Povrchová slizničná anestéza 5 €
Infiltračná / intraligamentárna/ zvodová anestéza 15 €
Provizórna výplň (Cavit)
25 €
Provizórna výplň (Skloionomér) 50 €
Priame/nepriame prekrytie drene (podložka) 20 €
Fotokompozit (biela výplň)  
jednoduchá (zahŕňa anestéziu, ochrannú bariéru a prácu so zväčšením) 130 €
stredne náročná (zahŕňa anestéziu, ochrannú bariéru a prácu so zväčšením) 160 €
náročná (zahŕňa anestéziu, ochrannú bariéru a prácu so zväčšením) 190 €
Rekonštrukcia zuba z fotokompozitu (zahŕňa anestéziu, ochrannú bariéru a prácu so zväčšením) 210 €
Malý rozsah – zľavnená (zahŕňa anestéziu, ochrannú bariéru a prácu so zväčšením) 110 €
Dlhodobá  skloionomérna výplň  
jednoduchá (zahŕňa anestéziu, ochrannú bariéru a prácu so zväčšením) 95 €
náročná (zahŕňa anestéziu, ochrannú bariéru a prácu so zväčšením) 115 €
príplatok za ďalšiu kapsľu 10 €
Definitívna výplň – mliečny zub – podľa náročnosti na spoluprácu dieťaťa a čas
 
jednoduchá (zahŕňa anestéziu, ochrannú bariéru a prácu so zväčšením) 90€
stredne náročná (zahŕňa anestéziu, ochrannú bariéru a prácu so zväčšením) 98€
náročná (zahŕňa anestéziu, ochrannú bariéru a prácu so zväčšením) 109€
dočasná rekonštrukcia mliečneho zuba pomocou strip korunky zo skloionoméru – jednoduchá 90 €
dočasná rekonštrukcia mliečneho zuba pomocou strip korunky zo skloionoméru – náročná 130 €
rekonštrukcia mliečneho zuba pomocou strip korunky z kompozitu 150 €
Psychologická príprava dieťaťa na ošetrenie ( Hráme sa na zubára) : 30min/60 min 60/120 €
Skúška vitality (1 zub) 3 €
Zábrus zuba 20 €
Optragate/kofferdam/optradam 15 €
Pečatenie fisúr (1 zub) 45 €
Otvorené pečatenie (1 zub) 65 €
Lokálne ošetrenie ďasna/sliznice
30 €
Ošetrenie pod Entonoxom – iniciálna inhalácia (anxiózne, dávivý reflex) 60 €
Ošetrenie pod Entonoxom – každá ďalšia 3 min aplikácia 15
Ošetrenie dieťaťa v premedikácii 100 €
Ošetrenie v celkovej anestézii – anesteziológ – každá začatá 1/2 hodina 110 €
Ošetrenie pod rajským plynom s kontinuálnym prietokom – každých začatých 15 min – dieťa 47,50 €
Ošetrenie pod rajským plynom s kontinuálnym prietokom – každých začatých 15 min – dospelý 75 €
Aplikácia biodentínu na zachovanie vitality zuba 40
Aplikácia MTA
40 €
Impregnácia pomocou SDF 20
Miniinvazívne pedostomatologické ošetrenie – jednoduché (1 zub) (podľa náročnosti na spoluprácu dieťatka)
80
Miniinvazívne pedostomatologické ošetrenie – náročné (1 zub) (podľa náročnosti na spoluprácu dieťatka)
95€
Impregnácia pomocou SDF + nerezová korunka (Hall technika) 110
Úprava výplne 10
Aplikácia ICON
80
Paušálny poplatok za ošetrenie v CA
250

BIELENIE ZUBOV

 
Domáce bielenie systémom Pure whitening 320 €
Vnútorné bielenie mŕtveho zuba 90 €
Ambulantné bielenie Pure whitening (každých 15 min) 40

PROTETIKA

 
Most na sklenenom vlákne – 2 retenčné kavity a jeden medzičlen 250 €
Alginátový odtlačok 15 €
Silikónový odtlačok 15 €
Voskový záhryz 10 €
Bruxistická dlaha (proti škrípaniu zubov) 90 €
Stiahnutie mostíka (1 pilier) 25 €
Cementovanie korunky/mostíka (1 pilier) 15 €
Dlahovanie sklenenými vláknami (za každý zub) 30€
Skúška protetickej práce (1 sedenie) 30€
Kovokeramická korunka/medzičlen 260 €
Celokeramická korunka/medzičlen/fazeta 330 €
Provizórna korunka zhotovená v ambulancii 25 €
Provizórna korunka zhotovená v laboratóriu 50 €
Detská snímateľná náhrada (nad 4 zuby) 280 €
Detská snímateľná náhrada (4 zuby a menej) 240 €
Nerezová korunka 90 €
Naloženie separačného krúžku 15 €
Zirkónová korunka na mliečnom zube 140 €
Silikónový kľúč
25 €
Aplikácia fixného medzerníka
90 €
Aplikácia molárového krúžku na stabilizáciu hypomineralizovaného zuba 50 €
Ostatné protetické výkony budú vypočítané individuálne podľa ceny techniky  

ENDODONCIA (OŠETRENIE KOREŇOVÝCH KANÁLIKOV)

 
Akútne paliatívne endodontické ošetrenie trvalého zuba – jednoduché
70
Akútne paliatívne endodontické ošetrenie trvalého zuba – náročné 90
Dočasné endodontické ošetrenie trvalého zuba (v cene anestézia, ochranná bariéra a zväčšovacia technika)- 1. kanálik
90 €
Dočasné endodontické ošetrenie trvalého zuba (v cene anestézia, ochranná bariéra a zväčšovacia technika)- ďalší kanálik
15 €
Trvalé endodontické ošetrenie trvalého zuba (v cene anestézia, ochranná bariéra a zväčšovacia technika) – 1.kanálik 100 €
Trvalé endodontické ošetrenie trvalého zuba (v cene anestézia, ochranná bariéra a zväčšovacia technika) – každý ďalší kanálik 30 €
Preendodontická dostavba zuba
60 €
Zavedenie skleného čapu/zväzku sklenených vlákien (1 kanálik) 50 €
Odstránenie starej koreňovej výplne (1 kanálik) 15 €
Akútna trepanácia mliečneho zuba (prečistenie, výplach) – jednoduchá 60 €
Akútna trepanácia mliečneho zuba (prečistenie, výplach) – náročná 80 €
Dočasné endodontické ošetrenie mliečneho zuba (v cene anestézia, ochranná bariéra a zväčšovacia technika)
90 €
Amputácia (pulpotómia) mliečneho zuba (v cene anestézia, ochranná bariéra a zväčšovacia technika) 90 €
Exstirpácia (pulpektómia) mliečneho zuba (v cene anestézia, ochranná bariéra a zväčšovacia technika) 110 €
Plnenie resorbovateľným materiálom – 1.kanálik 30 €
Plnenie resorbovateľným materiálom – ďalší kanálik 10 €
Vitálna amputácia – trvalý zub 90 €
Postendodontické prekrytie – mliečny zub
20 €

CHIRURGIA (neplatí pre stomatochirurga)

 
Extrakcia dočasného zuba – jednoduchá (zahŕňa potrebnú anestéziu)
35 €
Extrakcia dočasného zuba – stredne náročná (zahŕňa potrebnú anestéziu)
70 €
Extrakcia dočasného zuba – náročná (zahŕňa potrebnú anestéziu) 90 €
Extrakcia trvalého zuba /koreňa 110 €
Komplikovaná extrakcia zuba/koreňa
150 €
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu 40 €
Gingivektómia/Dekapsulácia zuba 30 €
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti (USG prečistenie, výplach) 30 €
Postextrakčné ošetrenie suchého lôžka 30 €
Zavedenie drénu 20 €
Aplikácia gelasponu 15 €
Odstránenie stehov 10 €
Šitie rany
25 €

INÉ POPLATKY

 
Pohotovostné ošetrenie mimo ordinačných hodín 80 €
Pohotovostný príchod lekára mimo ordinačných hodín 150 €
Vyžiadané akútne ošetrenie
50 €
Konzultácia (15 min)
30 €
Konzultácia (30 min)
60 €
Poplatok za neodhlásenie termínu 24 hodín vopred 50 €
Administratívny výkon
15 €
Ďalší asistent pri ošetrení dieťaťa
50 €
Antigénový test na COVID-19
10 €