Nie sme v zmluvnom vzťahu so žiadnou zdravotnou poisťovňou.

Výkon 

Cena 

Komplexné vstupné vyšetrenie (bez snímok)
kompletná anamnéza zdravotného stavu
intraorálne vyšetrenie (zuby, sliznice, jazyk, podnebie, uzdičky, čeľustno-ortopedické vzťahy)
extraorálne vyšetrenie (lymfatické uzliny, temporomandibulárny kĺb, funkcia tvárového nervu, výstupy trojklanného nervu, štítna žľaza)
základná inštruktáž prevencie zubného kazu (hygiena, výživa, floridácia)
stanovenie terapeutického plánu
45 €
Záhryzové snímky – 1 strana 15 €
Panoramatický snímok (OPG)
25 €
Intraorálny snímok 15 €
Preventívna prehliadka 30 €

DENTÁLNA HYGIENA

 
Dentálna hygiena – klasická – 1.návšteva spojená s inštruktážou
79 €
Dentálna hygiena – klasická – recall 70 €
Dentálna hygiena – zložitá – parodontologický pacient/zápal ďasien – 1.návšteva spojená s inštruktážou 89 €
Dentálna hygiena – zložitá – parodontologický pacient/zápal ďasien – recall 80 €
Profylaktická hygiena – dieťa do 10r – vstupná s pomôckami 50 €
Profylaktická hygiena – dieťa do 10r – recall 45 €
Profylaktická hygiena – dieťa 10-15r – vstupná s pomôckami 65 €
Profylaktická hygiena – dieťa 10-15r – recall 60 €
Pieskovanie – 1 zuboradie 10 €
Lokálna fluoridácia – 1 zub 3 €
Lokálna fluoridácia/remineralizácia – celý chrup
20 €
Inštruktáž zubnej hygieny – dospelí, deti 12 €
Aplikácia dentálneho šperku 40 €
Polishing – 1 zuboradie
5 €

KONZERVAČNÉ OŠETRENIE (so zväčšením s použitím STOMATOLOGICKÝCH LÚP)

 
Povrchová slizničná anestéza 5 €
Infiltračná / intraligamentárna/ zvodová anestéza 13 €
Provizórna výplň (Cavit)
20 €
Provizórna výplň (Skloionomér) 40 €
Priame/nepriame prekrytie drene (podložka) 20 €
Fotokompozit (biela výplň)  
jednoduchá (zahŕňa anestéziu, ochrannú bariéru a prácu so zväčšením) 110 €
stredne náročná (zahŕňa anestéziu, ochrannú bariéru a prácu so zväčšením) 135 €
náročná (zahŕňa anestéziu, ochrannú bariéru a prácu so zväčšením) 160 €
Rekonštrukcia zuba z fotokompozitu (zahŕňa anestéziu, ochrannú bariéru a prácu so zväčšením) 180 €
Malý rozsah – zľavnená 95 €
   
Dlhodobá provizórna skloionomérna výplň  
jednoduchá (zahŕňa anestéziu, ochrannú bariéru a prácu so zväčšením) 90 €
stredne náročná (zahŕňa anestéziu, ochrannú bariéru a prácu so zväčšením) 95 €
náročná (zahŕňa anestéziu, ochrannú bariéru a prácu so zväčšením) 100 €
príplatok za ďalšiu kapsľu 10 €
Definitívna výplň – mliečny zub – podľa náročnosti na spoluprácu dieťaťa a čas
 
jednoduchá (zahŕňa anestéziu, ochrannú bariéru a prácu so zväčšením) 90€
stredne náročná (zahŕňa anestéziu, ochrannú bariéru a prácu so zväčšením) 98€
náročná (zahŕňa anestéziu, ochrannú bariéru a prácu so zväčšením) 109€
ďalšia výplň v rovnakom kvadrante (zľavnená) 80€
rekonštrukcia mliečneho zuba pomocou strip korunky zo skloionoméru 90 €
rekonštrukcia mliečneho zuba pomocou strip korunky z kompozitu 140 €
Psychologická príprava dieťaťa na ošetrenie ( Hráme sa na zubára) : 30min/60 min 60/120 €
Skúška vitality (1 zub) 3 €
Zábrus zuba 10 €
Optragate/kofferdam/optradam 15 €
Pečatenie fisúr (1 zub) 40 €
Otvorené pečatenie (1 zub) 40 €
Lokálne ošetrenie ďasna/sliznice
20 €
Ošetrenie pod rajským plynom – iniciálna inhalácia (anxiózne, dávivý reflex) 60 €
Ošetrenie pod rajským plynom – každá ďalšia 3 min aplikácia 15
Ošetrenie s premedikáciou 90 €
Ošetrenie v celkovej anestézii – anesteziológ – každá začatá 1/2 hodina 110 €
Aplikácia biodentínu na zachovanie vitality zuba 40
Aplikácia MTA
40 €
Impregnácia pomocou SDF 20
Miniinvazívne pedostomatologické ošetrenie (1 zub) 80
Miniinvazívne pedostomatologické ošetrenie (každý ďalší zub)
50
Impregnácia pomocou SDF + nerezová korunka (Hall technika) 90
Pedostomatologické ošetrenie (1/2 hodinový termín)
60
Úprava výplne 10
Aplikácia ICON
80
Paušálny poplatok za ošetrenie v CA
250

BIELENIE ZUBOV

 
Ambulantné + domáce bielenie Pure whitening 320 €
Vnútorné bielenie mŕtveho zuba 68 €
Ambulantné bielenie Pure whitening (každých 15 min) 40
Udržiavacia sada Pure whitening
50

PROTETIKA

 
Most na sklenenom vlákne – 2 retenčné kavity a jeden medzičlen 250 €
Alginátový odtlačok 15 €
Silikónový odtlačok 15 €
Voskový záhryz 10 €
Bruxistická dlaha (proti škrípaniu zubov) 90 €
Stiahnutie mostíka (1 pilier) 25 €
Cementovanie korunky/mostíka (1 pilier) 15 €
Dlahovanie sklenenými vláknami (za každý zub) 30€
Skúška protetickej práce (1 sedenie) 15€
Kovokeramická korunka/medzičlen 260 €
Celokeramická korunka/medzičlen/fazeta 330 €
Provizórna korunka zhotovená v ambulancii 25 €
Provizórna korunka zhotovená v laboratóriu 50 €
Detská snímateľná náhrada (nad 4 zuby) 280 €
Detská snímateľná náhrada (4 zuby a menej) 240 €
Nerezová korunka 90 €
Naloženie separačného krúžku 10 €
Zirkónová korunka na mliečnom zube 140 €
Naloženie separačného krúžku 10 €
Aplikácia fixného medzerníka
50 €
Ostatné protetické výkony budú vypočítané individuálne podľa ceny techniky  
   

ENDODONCIA (OŠETRENIE KOREŇOVÝCH KANÁLIKOV)

 
Akútne paliatívne endodontické ošetrenie
70
Dočasné endodontické ošetrenie trvalého zuba (v cene anestézia, ochranná bariéra a zväčšovacia technika)- 1. kanálik
90 €
Dočasné endodontické ošetrenie trvalého zuba (v cene anestézia, ochranná bariéra a zväčšovacia technika)- ďalší kanálik
15 €
Trvalé endodontické ošetrenie trvalého zuba (v cene anestézia, ochranná bariéra a zväčšovacia technika) – 1.kanálik 100 €
Trvalé endodontické ošetrenie trvalého zuba (v cene anestézia, ochranná bariéra a zväčšovacia technika) – každý ďalší kanálik 30 €
Preendodontická dostavba zuba – 1 stena
30 €
Zavedenie skleného čapu/zväzku sklenených vlákien (1 kanálik) 50 €
Odstránenie starej koreňovej výplne (1 kanálik) 15 €
Akútna trepanácia mliečneho zuba, prečistenie, výplach
50 €
Dočasné endodontické ošetrenie mliečneho zuba (v cene anestézia, ochranná bariéra a zväčšovacia technika)
80 €
Amputácia (pulpotómia) mliečneho zuba (v cene anestézia, ochranná bariéra a zväčšovacia technika) 60 €
Exstirpácia (pulpektómia) mliečneho zuba (v cene anestézia, ochranná bariéra a zväčšovacia technika) 90 €
Vitálna amputácia – trvalý zub 60 €
Postendodontické prekrytie – mliečny zub
20 €

CHIRURGIA (neplatí pre stomatochirurga)

 
Extrakcia dočasného zuba – jednoduchá (zahŕňa potrebnú anestéziu)
35 €
Extrakcia dočasného zuba – stredne náročná (zahŕňa potrebnú anestéziu)
65 €
Extrakcia dočasného zuba – náročná (zahŕňa potrebnú anestéziu) 90 €
Extrakcia trvalého zuba /koreňa 90 €
Komplikovaná extrakcia zuba/koreňa
150 €
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu 40 €
Gingivektómia/Dekapsulácia zuba 30 €
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti (USG prečistenie, výplach) 30 €
Postextrakčné ošetrenie suchého lôžka 30 €
Zavedenie drénu 20 €
Aplikácia gelasponu 15 €
Odstránenie stehov 10 €
Šitie rany
25 €
   
Vyžiadané akútne ošetrenie
30 €
Konzultácia (15 min)
30 €
Konzultácia (30 min)
50 €
Poplatok za neodhlásenie termínu 24 hodín vopred 30 €
Administratívny výkon
15 €
Vyžiadané akútne ošetrenie mimo ordinačných hodín
50 €
Antigénový test na COVID-19
10 €