Viac ako polovica kazov je viditeľná LEN na röntgene. V našej ambulancii pracujeme s intraorálnymi RTG prístrojmi značky Sirona Heliodent Plus s vyvolávačom snímkov Vistascan,  ktorý pracuje na princípe nepriamej rádioviziografie. Táto metóda znižuje radiačné zaťaženie počas snímkovania na minimum. 

Pomocou záhryzových snímkov, na ktorých sú viditeľné črenové zuby a stoličky pravého a ľavého zuboradia sme schopní počas preventívnej prehliadky odhaliť všetky skryté medzizubné odvápnenia a kazy. 

Detailným snímkom jednotlivých zubov zase vieme odhaliť prípadný zápal okolo koreňa a dôkladne kontrolovať priebeh a výsledok liečby koreňových kanálikov.

Okrem intraorálnych RTG disponujeme panoramatickým OPG, ktorý umožňuje snímkovať naraz obe zuboradia spolu s priľahlými kostnými štruktúrami, prínosovými dutinami či temporomandibulárnym kĺbom.