Hall technika je v zahraničí veľmi obľúbená metóda zvládnutia zubného kazu na stoličkách u dieťaťa bez potreby lokálnej anestézie, sedácie, vŕtania zuba a odstraňovania kariéznych hmôt. Technika je pomenovaná po dr.Norne Hall zo Škótska. Podstatou je „zakonzervovanie“ kazu pomocou roztoku SDF (silver diamine fluoride) a následnej aplikácie špeciálneho skloionomérneho cementu, ktorým sa na celý zub nacementuje nerezová korunka.

Akým mechanizmom technika funguje?

Na vznik zubného kazu sú potrebné dve hlavné zložky – mikrobiálny povlak s  baktériami, ktoré potom spracúvajú cukry z potravy. Kyseliny, ktoré sú produktom tohto spracovania potom postupne zub narúšajú. Nerezovou korunou sa tento mikrosystém izoluje, čím sa baktériám výrazne obmedzia životné podmienky – zabráni sa im prístup k cukrom, pH v tomto prostredí postupne stúpne a kariogénne baktérie sú nahrázané menej škodlivými baktériami. Toto spôsobí, že kaz sa zastaví a prestane ďalej postupovať. Skloionomérny cement zároveň vyvolá tvorbu tzv.sekundárnej zuboviny, ktorá spôsobí „zatvrdnutie“ kazu a izoláciu zubnej drene od tohto zastaveného kazu. Do tretice, roztok SDF usmrtí kariogénne baktérie a taktiež zacelí mikroperforácie v sklovine a zubovine.

Je technika rovnako úspešná ako klasické ošetrenie (vŕtanie)?

Podľa najrozsiahlejšej štúdie, v ktorej porovnávali deti ošetrované konvenčnou terapiou a Hall technikou v 9 dentálnych centrách v Škótsku počas dvoch rokov, sa Hall technika ukázala dokonca oveľa úspešnejšou. V tejto štúdii sa sledovalo, či zuby po ošetrení nezačnú bolieť, či kaz neprogreduje a či nepríde k odumretiu zuba, prípadne k strate zuba. Zároveň sa zisťovalo, ktorá technika bola pre lekára, malého pacienta a pre rodiča jednoduchšia. Vo všetkých bodoch vyšla hall technika ako úspešnejšia (t. j. pacient bol bez bolesti a progresie kazu) a prijateľnejšia pre všetkých zúčastnených.

Pre aké prípady je Hall technika určená?

Táto technika sa odporúča pre deti, u ktorých kaz vznikol hlavne zníženou hygienou a zlými diétnymi návykmi, pričom sa ale oba faktory už podarilo výrazne zlepšiť. Ošetrujú sa ňou hlavne prípady, keď má dieťa v ústach 1-4 kazy, ktoré už spôsobili „dieru“ v zube, ale ešte nespôsobili zápal nervu ani jeho odumretie a zatiaľ spontánne nebolia. Na Slovensku, rovnako ako v našom centre, naďalej preferujeme ošetrenie konzervačnou terapiou, t.j. vŕtaním a plombovaním. Toto si ale vyžaduje použitie lokálnej anestézie, nasadenie kofferdamovej blany a určitú mieru spolupráce dieťatka. Z nášho pohľadu je preto Hall technika vhodná hlavne u ťažšie spolupracujúcich detí, ktoré by za iných okolností museli byť ošetrené v premedikácii či celkovej anestézii. Je vynikajúca aj u veľmi malých detí, u ktorých žiadna forma sedácie ešte nie je možná.

Kedy techniku použiť nemôžeme?

Technika sa nepoužíva v prípade, že je zub rozsiahle deštruovaný kazom alebo keď kaz spontánne (hlavne v noci) bolí a zub má zapálený alebo odumretý nerv. Rovnako sa nepoužíva u detí, u ktorých diétne a hygienické návyky, ktoré viedli k vzniku kazu ostali nezmenené.

Ako ošetrenie prebieha?

Dieťatku sa technika dôkladne vysvetlí, aby presne vedelo, čo ho bude čakať. V prípade dobrej spolupráce ošetrenie prebieha v jednom, maximálne dvoch 10-minútových sedeniach!!! Malému pacientovi je vysvetlené, že zúbok sa iba očistí, natrie a nakoniec prikryje „princezninou korunkou“ alebo „rytierskou helmou“, aby ho už nemohol „červík pojedať“. Jedinú úlohu, ktorú by malo dieťa zvládnuť je zahryznúť do korunky, aby dosadla na svoje miesto.

V porovnaní s dlhými epizódami anestézie, sedácií a vŕtania je táto metóda pre dieťa, rodiča aj lekára malinou 😊