Sme presvedčení, že každý pacient má právo vedieť, kde konkrétne sa nachádzajú jeho kazy a akým spôsobom budú riešené. V našej ambulancii Vás preto ako prvé naučíme prečítať svoje röntgenové snímky tak, aby ste presne vedeli, kde sa Váš kaz nachádza.

Preparáciu a následné ošetrenie zuba vykonávame so zväčšením pomocou stomatologických lúp.

V minulosti sa zuby ošetrovali výplňami, ktoré boli ukotvené v zube len mechanicky, a preto na ich udržanie v zube bolo potrebné okrem kazu odvŕtať aj veľkú časť zdravého zubného tkaniva. Touto preparáciou bol často zbytočne ohrozený zubný nerv.

Našťastie, v súčasnej dobe máme k dispozícii výplne, ktoré sú ukotvené v zube na základe mikromechanického a chemického princípu, čo nám umožňuje odstrániť len tú časť tkaniva, ktorá je postihnutá kazom, pričom všetky zdravé časti zuba ostanú zachované.

Na to, aby tento druh kompozitnej (tzv. bielej) výplne bol v zube pevne a natrvalo ukotvený je nevyhnutné, aby pod výplňou neostal ponechaný akýkoľvek zbytkový kaz. Pri každom výkone preto používame detektor kazu, ktorý nám presne označí, ktoré časti tkaniva sú ešte pokazené a umožní nám aplikovať plombu až na skutočne zdravé časti zuba. Ošetrenie vykonávame v lokálnej anestézii, ktorá pacientovi zaručí bezbolestný zákrok. Na väčšinu ošetrení používame kofferdamovú blanu, vďaka ktorej pacientovi nezateká do úst, je chránený pred vdýchnutím či prehltnutím materiálu a hlavne sa výplň zhotoví za suchých podmienok, čo je nevyhnutné na jej naviazanie na zub. Za týchto okolností plomba zo zuba pri dodržaní správneho postupu nevypadne, načo poskytujeme pri dodržaní stanovených podmienok (preventívna prehliadka raz ročne, dentálna hygiena dvakrát ročne) záruku dva roky.

V prípade kazov blízkych zubnému nervu je často bežné preventívne odstránenie zubného nervu a umŕtvenie zuba. V našom centre sme presvedčení, že je pre každého pacienta zdravšie, komfortnejšie (a lacnejšie), pokúsiť sa zachovať zub živý. Na hlboké kazy preto aplikujeme preparáty schopné iniciovať v dreni tvorbu nového zubného tkaniva za zachovania vitality zuba. Vo väčšine prípadov tým zabránime nutnosti ošetrenia koreňových kanálikov, čo by bolo pre pacienta zdravotne, časovo i finančne náročnejšie.