V prípadoch, keď kaz nabúral zubnú dreň natoľko, že nerv čiastočne alebo definitívne odumrel, pristupujeme k liečbe koreňových kanálikov. Toto endodontické ošetrenie patrí k najnáročnejším a zároveň najdôležitejším úkonov v stomatológii, a preto mu venujeme zvýšenú pozornosť a snažíme sa využívať najnovšie technológie. To, ako bude Váš mŕtvy zub ošetrený, totiž ovplyvňuje po zbytok života celý Váš organizmus.

Tak, ako ostatné úkony, aj toto ošetrenie vykonávame pod zväčšením. Na presné určenie dĺžky koreňového kanálika využívame jednak intraorálny röntgen a jednak apexlokátor – prístroj, ktorý presne vymeria dĺžku kanálika. Všetky kanáliky opracovávame mechanicky a chemicky pomocou rotačných nástrojov. Zuby je po vyplnení kanálikov žiadúce chrániť protetickou prácou.

V prípade zubov s komplikovanou anatómiou, prípadne inou patológiou, ktorá by nám neumožnila vyplniť všetky kanáliky, spolupracujeme s externými špecialistami, ktorí Vám zub ošetria pod stomatologickým mikroskopom.

Informovaný súhlas ENDODONTICKÉ OŠETRENIE DOSPELÍ