Tí, ktorí ste s nami už dlhšie, viete, ako sme sa dlho stavali k celkovej anestézii 😊. Vždy sme sa snažili bez nej zaobísť a je veľké množstvo detí, ktoré poslali na ošetrenie v „celkovke“ a nakoniec sme ich s troškou dôvtipu a trpezlivosti ošetrili bez nej. Celková anestézia by rozhodne nemala byť riešením pre každé dieťa, ktoré sa „iba bojí“. Dr.Janette McLean, pedostomatologička z USA, vraví : „Každý dokáže ošetriť dieťa, ktoré nie je pri vedomí. Skutočné umenie pedostomatológie je presvedčiť dieťatko na ošetrenie bez útlmu.“ A to stále platí.

S postupom času sme ale zažili situácie, kedy dieťatko malo tak zdevastovaný chrup, že jeho ošetrenia zahŕňali nekonečné množstvo sedácií, pri ktorých sme sa veľmi pomaly posúvali k zdanlivo nedosiahnuteľnému cieľu. Ošetrenie sa veľkým množstvom sedení predražovalo a pri množstve podanej sedácie a anestézie sme postupne pochopili, že v týchto prípadoch je jedna celková anestézia, v ktorej sa urobí pod dohľadom skúseného anesteziológa všetko potrebné tým menším zlom. Nehovoriac o tom, že tieto výkony boli ako pre rodičov a dieťa, tak aj pre nás veľmi fyzicky a psychicky náročné. Keďže medzi sedáciami musí byť určitý časový odstup, veľakrát sa dieťatko sanácie zuba nedočkalo a zub sa musel extrahovať. Niektoré deti sú taktiež skrátka na pochopenie nutnosti ich ošetrenia príliš maličké.

A tak sme sa opäť posunuli o čosi ďalej a v možnostiach ošetrenia v našom centre sa nachádza už aj ošetrenie v celkovej anestézii. Táto anestézia nie je rovnaká, ako pri veľkej operácii – je to ľahká forma uspatia na nevyhnutne dlhú dobu a dieťatko je pri nej starostlivo kontrolované anesteziológom. Počas jedného ošetrenia sa dá spraviť všetko potrebné, preto to pre malé telíčko predstavuje z nášho pohľadu menšiu záťaž ako štyri ošetrenia v sedácii pri vedomí.

Stále platí, že našou výzvou a poslaním je dokázať dieťatko zvládnuť ošetriť bez utlmenia. Napĺňa nás to neskutočným šťastím a čerpáme z toho potom celé týždne. Keď ale dieťatko príde s veľkým množstvom zdevastovaných zúbkov, táto možnosť tu pre Vás je.