Klárka je usmiata asistentka dr.Šupkovej, ktorá sa láskavým slovom snaží priblížiť každému dieťaťu.