Štúdium zubného lekárstva ukončila na Univerzite Komenského v Bratislave s vyznamenaním. Už počas štúdia na vysokej škole absolvovala odborné stáže v USA, odkiaľ si priniesla myšlienku a odhodlanie robiť medicínu inak – citlivo a v priateľskej a uvoľnenej atmosfére.

Po skončení štúdia naberala prax v dvoch bratislavských zubných ambulanciách a v roku 2018 založila Stomatologické centrum Rodinka, kde sa venuje výhradne ošetreniu detí. Svoje vedomosti si neustále rozširuje absolvovaním teoretických a praktických stáží na Slovensku i v zahraničí.

Odkedy sa stala mamou, detské zubné lekárstvo je jej srdcovou záležitosťou. Na tému starostlivosti o mliečny chrup publikovala niekoľko článkov a rozhovorov a organizuje vzdelávacie akcie v škôlkach a materských centrách. Na každom dieťatku vníma jeho jedinečnosť a snaží sa k nemu pristupovať s rovnakou láskavosťou ako k vlastnému dieťaťu. Bola ocenená cenou TOP LEKÁR ROKU 2017.

Dr.Bačová sa špeciálne venuje ošetreniu veľmi malých detí s kazom raného veku a deťom s poruchou autistického spektra.