Sandra je láskavá maminka dvoch chlapčekov a externá študentka dentálnej hygieny na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Obe tieto svoje skúsenosti využíva ako asistentka pri ošetrení detičiek v našom zariadení.