Rajský plyn, t.j. oxid dusný je plyn s niekoľkými účinkami:

  • anxiolytický – pôsobí proti úzkosti, vyvoláva eufóriu,
  • sedatívny – čiastočne utlmuje vedomie, pričom ale pacient voľne dýcha,
  • analgetický – pôsobí proti bolesti,
  • myorelaxačný – uvoľňuje svalstvo, tlmí dávivý reflex.

V ambulantnej praxi sa môže využívať pre deti i dospelých. U úzkostných detí sa využíva hlavne jeho anxiolytický efekt. Dieťa je po inhalácii uvoľnené, ukľudnené, cíti radosť a eufóriu a priebeh ošetrenia ho „nezaujíma“. Dospelí sú v nálade ako po pár „panákoch“. U dospelých sa okrem ošetrenia úzkostlivých pacientov hojne využíva aj u ľudí so zvýšeným dávivým reflexom, ktorý sa s pomocou rajského plynu úspešne tlmí. Je vynikajúci u pacientov, ktorí majú strach zo zubnej injekcie, nakoľko jeho anestetický efekt na sliznice tlmí vnímanie vpichu ihly. Nástup účinku je veľmi rýchly a trvá niekoľko minút. Ide o najmenej rizikovú formu tlmenia úzkosti a vedomia, vzhľadom na  minimálny vplyv na kardiovaskulárny a respiračný systém a tiež fakt, že po ukončení aplikácie jeho účinky veľmi rýchlo ustanú. Výhodou u dospelých je, že 15 minút po zákroku môžu po vlastných nohách odísť domov a 30 minút po zákroku už môžu šoférovať, čiže nepotrebujú doprovod.

V ambulancii zubného lekára sa využíva oxid dusný zmiešaný s kyslíkom v pomere 50:50. Tento pomer zaručuje minimálnu rizikovosť, nie je možné predávkovanie a môže sa teda používať bez prítomnosti anesteziológa. Plyn sa aplikuje buď náustkom (u dospelých) alebo tvárovou maskou (u detí). Jedinou podmienkou je, aby dospelý alebo dieťa dokázalo plynule minimálne 3 minúty hlboko dýchať zmes plynov.

Po aplikácii rajského plynu môže pacient chvíľkovo prežívať hyperakúziu (hlasno počuje), následne zažíva rôzne senzorické vnemy a po troch minútach sa dostane do stavu eufórie a uvoľnenia. Stav trvá veľmi individuálne niekoľko minút. Využíva sa s obľubou na kratšie zákroky (extrakcie, aplikácia anestézie a nasadenie kofferdamovej blany…), pri dlhších zákrokoch sa ošetruje po kratších sekvenciách, medzi ktorými si pacient pridýchava ďalšiu dávku zmesi, pričom inhalovať mu už stačí len pár sekúnd.  

Rajský plyn sa nepoužíva u tehotných v prvom trimestri gravidity, u ľudí s akútnym ochorením dýchacích ciest, u pacientov podstupujúcich chemoterapiu beomycínom a pacientov s deficitom vitamínu B12 a kyseliny listovej.  Nesmie sa používať u pacientov po potápaní v hĺbkach s rizikom dekompresnej choroby (bublinky dusíka), u pacientov, ktorí sa nedávno podrobili intraokulárnej injekcii plynu  a u pacientov s kardiopulpomálnymi ochoreniami.