Strava, životný štýl či genetika vedia častokrát spôsobiť, že s farbou našich zubov nebývame spokojní. V praxi sa často stretávame s ľuďmi, ktorí majú výbornú hygienu, málo zubných kazov a  napriek tomu sú ich zuby z nejakého dôvodu zažltnuté. Práve pre týchto je vhodné bielenie systémom Pure Whitening.

bieli zuby pomocou kombinácie domáceho a ambulantného bielenia.      Tento systém bielenia dosahuje vynikajúce a veľmi predvídateľné výsledky, a to vďaka tomu, že je prudko štandardizovaný. Každý pacient najskôr absolvuje odtlačky, ktoré sa následne odosielajú do laboratória, kde sú mu na mieru vyrobené ultra tesné nosiče. Pacient následne spolu s nosičmi obdrží špeciálny aktivovaný gél, ktorý si do nosičov aplikuje 14 nocí. Tento gél je od výroby i behom prepravy udržiavaný pri teplote 10°C, vďaka čomu je ako jediný na trhu účinný rovnako ako v deň výroby. Vďaka tomu sa týmto systémom darí vybieliť aj zuby, ktoré sa pomocou iných techník vybieliť nedali. Nevyhnutnou súčasťou bielenia je finálne bielenie v zubnej ambulancii na 15.deň bielenia.

Kombinácia domáceho a ambulantného bielenia je esenciálna pre vytvorenie dlhotrvajúceho výsledku. Zuby s vekom totiž strácajú schopnosť absorbovať kyslík a bieliace faktory. Počas krátkej doby ambulantného bielenia vedia bieliace látky prejsť len malou vrstvou skloviny a táto vybielená tenká vrstva by sa behom pár dní opäť sfarbila. Rovnakým spôsobom zlyháva bieliaci efekt rôznych pásikov, pást, či netesniacich nosičov.

Navzdory tomu, čo nám ponúkajú reklamy, zuby nie je možné trvalo vybieliť bez použitia peroxidu vodíka. Systém Pure Whitening využíva najnižšie koncentrácie peroxidu na trhu a zodpovedá legislatíve EÚ.  Peroxid sa používa dlhé roky k bieleniu zubov a neboli zaznamenané žiadne negatívne účinky. U niektorých pacientov sa počas bielenia môže objaviť zvýšená citlivosť zubov. Túto citlivosť sa systém snaží znížiť na minimum tým, že neobsahuje stabilizátory, konzervanty, glycerol, či iné látky, ktoré by ju mohli zvýšiť.

Počas bielenia ani po ňom nie je nutné dodržiavať žiadnu diétu, môžete naďalej piť kávu i červené víno.

Bielenie zubov samozrejme nie je určené pre každého. Je kontraindikované u tehotných a kojacich žien. Takisto nie je vhodné u ľudí so zlou hygienou, nakoľko bieliace látky cez zuby s nánosmi povlakov nie sú schopné prejsť. V prípade, že má pacient veľké množstvo plômb na predných zuboch, prípadne má veľa mŕtvych zubov, bude mu miesto bielenia doporučené protetické riešenie, tj keramické fazety, prípadne korunky.

  • Fotky nie sú upravované v žiadnom grafickom programe
  • Jedná sa o výsledky kombinovaného bielenia Pure Whitening
  • Žiadny pacient nedodržoval bielu diétu